Video hướng dẫn thiết kế website landingpage bất động sản

Đăng ngày:

Lĩnh vực tương tự: bất động sản, bán khoá học, ngân hàng, bảo hiểm…

Thời gian thiết kế: Dưới 30 phút

Website demo: http://batdongsan.uweb.vn;  https://uweb.vn/preview/?theme=11276

Lưu ý: Làm từng bước một theo video hướng dẫn