Video hướng dẫn thiết kế website blog cá nhân chuyên nghiệp

Đăng ngày:

Lĩnh vực tương tự: blog cá nhân/doanh nghiệp, tin tức, giới thiệu dịch vụ.

Thời gian thiết kế: Dưới 30 phút

Website demo: http://ngohuuthong.com

Lưu ý: làm từng bước một theo video hướng dẫn