Video hướng dẫn thiết kế website bán hàng online như tiki, lazada

Đăng ngày:

Lĩnh vực tương tự: bán hàng online mọi lĩnh vực như tiki, lazada, shopee…

Thời gian thiết kế: Dưới 30 phút

Website demo: http://banhang.uweb.vn

Lưu ý: Làm từng bước một theo video hướng dẫn